35222.com-首页

  •  登录
90 90 71042
2018丹阳市素描比赛获奖名单

2018年丹阳市中小学生素描比赛获奖情况公布

 

学校

姓名

班级

获奖等级

实验小学

庄清媛

六(2)班

实验小学

杨钧岚

六(4)班

实验小学

眭浩楠

六(6)班

实验小学

蔡天一

六(4)班

实验小学

史语桐

六(4)班

实验小学

王熙宁

六(3)班

实验小学

  

六(1)班

实验小学

袁语溪

六(5)班

实验小学

  

六(3)班

实验小学

周子睿

六(2)班

实验小学

  

六(2)班

实验小学

陈可欣

六(3)班

实验小学

  

六(4)班

实验小学

祁一凡

六(6)班

实验小学

  

六(9)班

 

 

                               丹阳市教师发展中心

                          2018.12

 


附件列表
  • 2018年下素描比赛获奖名单.doc

35222.com|35222.com

XML 地图 | Sitemap 地图